כיתה י - שאלון א

    עברית: הבנה, הבעה ולשון  לכיתה י

?    כללי:

תכנית הלימודים בעברית בשנה זאת מסתמכת על הידע שרכשתם בחטיבת הביניים בהבנת הנקרא, ביסודות הכתיבה ובלשון. מעבר להיות המקצוע תחום ידע ולימוד בפני עצמו, הכלים שתרכשו בשיעורים יסייעו בידיכם בכל מקצוע אחר, בפרט במקצועות עתירי המלל. בסוף השנה תיבחנו בבחינת בגרות בהיקף של יח"ל אחת שציונה יהווה 40% מהציון הסופי במקצוע עברית. (ציון בחינת הבגרות שתיבחנו בה בשנה הבאה יהווה 60% מהציון הסופי). שימו לב: ציון חיובי ביחידה זו הוא תנאי הכרחי לציון עובר במקצוע עברית.

?    תכנית הלימודים על־פי הפרקים השונים:

הבנת הנקרא והבעה

סמנטיקה ומילונאות

תורת התחביר

תורות הצורות

טקסט מידעי ומאפייניו

 

מיומנויות דיאלוג עם טקסט: פעילויות טרום קריאה, הפיכה מקורא סביל לקרוא פעיל, מיזוג טקסטים

 

 

עבודה על מדדי ההבנה: איתור מידע, פרשנות והיסק, הערכה וביקורת וידע מטה־לשוני

 

הפקת מידע מטקסט בלתי מילולי והמללתו

 

כתיבה:

עיבוי תשובה,

כתיבת השוואה,

כתיבה טיעונית

השבחת הנימוקים,

כתיבת סיכום טקסט

 

האמצעים הרטוריים: תרומתם להבנה ושימוש בהם בכתיבה.

 

הבעה בעל פה

העשרת אוצר המילים

 

מושגים בסמנטיקה: מסמן ומסומן, נרדפות, ניגודיות, הכללה, שדה סמנטי, צירוף כבול, קולוקציה, הומונימיה, הומוגרפיה, הומופוניה ופוליסמיה

 

מילונאות:

הכרת המילונים השונים והשוואה ביניהם,

סוגי הגדרות

 

הכרת חלקי הדיבר: שם העצם, שם התואר, הפועל, תואר הפועל, מילות הקישור ומילות היחס

 

צירופים: צירופי הסמיכות והצירופים הרגילים

 

התפקידים התחביריים במשפט: נושא, נשוא, משלים הפועל ומשלים השם (הלוואי)

 

הבחנה בין סוגי המשפטים השונים: פשוט, מורכב ואיחוי (מאוחה)

 

קְשרים לוגיים במשפט והקַשרים המציינים אותם: קשר של ניגוד, השוואה, סיבה ותוצאה, תכלית, תנאי וויתור

 

תורת התחביר תילמד בהקשר, וייבחנו ההיבטים הפונקציונלים של הנושאים התחביריים.

 

 

מושגים עיקריים בתורת ההגה: עיצור, אם קריאה, שוואים ודגשים

 

ניתוח פעלים לשורש, לבניין, לזמן ולגוף

 

זיהוי דרכי תצורת השם: שורש ומשקל, בסיס+ צורן סופי, הלחם בסיסיים, נוטריקון ושאילה מלע"ז

הבחנה בין צורן גזירה לבין צורן נטייה

 

הכרת הגזרות בפועל ובשם:

גזרת השלמים

גזרת המרובעים

גזרת חסרי פ"נ (חפ"נ)

גזרת חסרי פי"צ (חפי"צ)

 

שם המספר

 

נטיית מילות היחס ואותיות השימוש כלב"ו

    אמצעי הלימוד

ספר הלימוד:

בין המילה לטקסט, יפעת שרעבי ונגה גנאל.


הרכב הציון: ציון המחצית יורכב ממבחנים, בחנים, מטלות ועבודות להגשה, עבודת כיתה ובית.

ĉ
משתמש לא ידוע,
3 בספט׳ 2011, 13:19
Comments